Odluka o imenovanju zamjenika javnog tužioca Hrvatske

NN 54/1991 (18.10.1991.), Odluka o imenovanju zamjenika javnog tužioca Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, članka 32. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i članka 26. stavka 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 34/89 -pročišćeni tekst, 16/90, 41/90 i 14/91), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 10. listopada 1991, donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika javnog tužioca Hrvatske

Za zamjenika javnog tužioca Hrvatske ponovno se imenuje OSKAR POJE.

Klasa: 712-02/91-01/05

Zagreb, 10. listopada 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.