Odluka o izboru predsjednika Društveno-političkog vijeća Sabora Republike Hrvatske

NN 54/1991 (18.10.1991.), Odluka o izboru predsjednika Društveno-političkog vijeća Sabora Republike Hrvatske

DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" 56/90) i članka 4. alineje 2. Poslovnika Društveno-političkog vijeća ("Narodne novine" broj 21/90), Društveno-političko vijeće Sabora Republike Hrvatske na sjednici 10. listopada 1991. godine donijelo je

ODLUKU

o izboru predsjednika Društveno-političkog vijeća Sabora Republike Hrvatske

Za predsjednika Društveno-političkog vijeća Sabora Republike Hrvatske bira se Vice Vukojević.

KLASA: 080-02/91-08/01

Zagreb, 10. listopada 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr. Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.