Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 59/1991 (14.11.1991.), Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temlelju članka 141. Ustava Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 8. studenoga 1991. donosi

ODLUKU

o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona na provedbu Ustava Republike Hrvatske kojeg je donio Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 8. studenoga l991.

Klasa: 012-02/91-0l/02

Zagreb, 8. studenoga 199l.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan. v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.


USTAVNI ZAKON

o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Članak 1.

U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/90, 8/91 i 31/91) u članku 3. u stavku 1. riječi "za godinu dana od dana proglašenja Ustava" zamjenjuju se riječima "do 30. lipnja 1992".

Članak 2.

U članku 4. riječi "u roku godinu dana od dana proglašenja Ustava" zamjenjuju se riječima "najkasnije do 30. lipnja 1992".

Članak 3.

U članku 9. riječi "za godinu dana od dana proglašenja Ustava" zamjenjuju se riječima "do 30. lipnja 1992".

Članak 4.

Ovaj ustavni zakon stupa na snagu kada ga proglase Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko, vijeće Sabora Republike Hrvatske.

Klasa: 021-03/91-02/01

Zagreb, 8. studenoga 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan. v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina Luka Bebić, v. r. Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.