Ispravak Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja I veterinarskoj djelatnosti

NN 64/1991 (3.12.1991.), Ispravak Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja I veterinarskoj djelatnosti

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 52 od 3. listopada 1991, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja I veterinarskoj djelatnosti

U članku 47. stavku 6. i 7. umjesto riječi "Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva" trebaju stajati riječi "ministar poljoprivrede i šumarstva".

U članku 61. stavku 2. umjesto riječi "ovoga zakona" trebaju stajati riječi "ovoga članka".

U članku 63. stavku 2. umjesto riječi "Prijedlog" treba stajati riječ "prijedlog".

U članku 72. stavku 2. umjesto riječi "alineja 3 " trebaju stajati riječi "alineja 2".

U članku 75. stavku l.iza riječi "i veterinarskoj kkinici" trba stajeti zarez.

U članku 84. stavku 1. alineji 2. umjesto riječi "obavezne" treba stajati riječ "obvezne".

U članku 94. umjesto riječi "a u visini" trebaju stajati riječi "a visinu".

U članku 96. stavku 2. umjesto riječi "i nadležnosti" trebaju stajati riječi "iz nadležnosti".

U članku 96. stavku 3. umjesto riječi "(u daljnjem tekstu: Ovlašteni veterinarski inspektori koje odredi ministar poljoprivrede i šumarstva)", trebaju stajati riječi "(u daljnjem tekstu· ovlašteni veterinarski inspektori) koje odredi ministar poljoprivrede i šumarstva".

U članku 120. stavku 1. točki 12. umjesto riječi "iz stavka 1.članka 29." trebaju stajati riječi "iz stavka 1.članka 27".

U članku 133. stavku 2. umjesto riječi "članka 134. stavka 1." trebaju stajati riječi "članka 132. stavka 1".

Klasa: 322-01/91-02/02

Zagreb, 23. studenoga 1991.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.