Ispravak Zakona o hrvatskom državljanstvu

NN 70/1991 (21.12.1991.), Ispravak Zakona o hrvatskom državljanstvu

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o hrvatskom državljanstvu koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 53 od 8. listopada 1991, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o hrvatskom državljanstvu

U članku 30. stavku 1. umjesto riječi "od dana" trebaju stajati riječi "do dana".

Klasa: 224-01/91-01/03

Zagreb, 11 prosinca 1991.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Andelko Sikirić, v. r.