Ispravak Zakona o utvrdivanju ratne štete

NN 70/1991 (21.12.1991.), Ispravak Zakona o utvrdivanju ratne štete

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o utvrđivanju ratne štete koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 61 od 19. stu denoga 1991, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o utvrdivanju ratne štete

U članku 3. stavku 1. iza riječi "financija" trebaju stajati riječi "energetike i industrije, poljoprivrede i šumarstva, zdravstva, prosvjete i kulture".

Klasa: 200-01/91-04/22

Zagreb, 11. prosinca 1991.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.