Zaključak

NN 73/1991 (31.12.1991.), Zaključak

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora, održanoj dana 28. prosinca 1991. godine, donio je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Sabor Republike Hrvatske prihvaća"Deklaraciju o smjernicama za priznanje novih država u istočnoj Europi i Sovjetskom Savezu" i "Deklaraciju o Jugoslaviji" što ih je 16. prosinca 1991. godine u Bruxellesu usvojilo Ministarsko vijeće Europske zajednice.

2. Sabor Republike Hrvatske u skladu s člankom I Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske od 25. lipnja 1991. godine, podržava zahtjev Predsjednika Republike Hrvatske za međunarodno priznanje neovisnosti RepubIike Hrvatske koji je Predsjednik Republike Hrvatske, suglasno Deklaracijama navedenim u točki 1. ovog zaključka dana 19. prosinca 1991. godine podnio Predsjedniku Ministarskog vijeća Europske zajednice.

Klasa: 021-03/91-05/04

Zagreb, 28. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.