Odluka o priznanju Republike Moldove kao suverene i samostalne države

NN 73/1991 (31.12.1991.), Odluka o priznanju Republike Moldove kao suverene i samostalne države

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 70. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici svih vijeća 28. prosinca 1991, donosi

ODLUKU

o priznanju Republike Moldove kao suverene i samostalne države

1. Republika Hrvatska kao suverena i samostalna država, priznaje Republiku Moldovu kao suverenu i samostalnu državu.

2. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da uspostavi svekolike suradnje i diplomatske odnose s Republikom Moldovom.

Klasa: 910-02/91-01/07

Zagreb, 28. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.