Odluka o ustrojstvu domobranstva

NN 73/1991 (31.12.1991.), Odluka o ustrojstvu domobranstva

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 100. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 38. stavka 3. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/81 i 53/A/91), donosim

ODLUKU

o ustrojstvu domobranstva

I.

Domobranstvo je posebni dio Hrvatske vojske.

II.

Domobranstvo se ustrojava na teritorijalnom načelu sa zadaćama i u ustrojstvu utvrđenom ovom Odlukom i posebnim sklopom.

III.

Domobranstvo čine sve prostorne postrojbe pričuvnog sastava Hrvatske vojske i novoustrojene prostorne postrojbe po teritorijalnom načelu.

IV.

Za potrebe vođenja i zapovijedanja te opsluživanja pričuvnog sastava Domobranstva u općinama se ustrojavaju zapovjedništva postrojbi domobranstva, prema posebnim sklopovima.

V.

Postrojbe i stožeri Domobranstva glede uporabe, vođenja i zapovijedanja potčinjeni su zapovjedništvima operativnih zona i Glavnom stožeru.

VI.

Danom stupanja na snagu ove odluke vojni obveznici pripadnici odreda Narodne zaštite, koji nemaju ratni raspored prevode se u postrojbe Domobranstva.

VII.

Ovlašćuje se ministar obrane da propiše sklopove i mobilizacijski razvoj Domobranstva.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 1250/91

Zagreb, 24. prosinca 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.