Odluka o proglašenju Dana civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 3/1992 (22.1.1992.), Odluka o proglašenju Dana civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 41/90, B/91, 14/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. siječnja donijela je

ODLUKU

o proglašenju Dana civilne zaštite Republike Hrvatske

I.

Danom civilne zaštite Republike Hrvatske proglašava se 1. ožujka.

II.

Povodom Dana civilne zaštite ili na Dan civilne zaštite, razmatrat će se i ocjenjivati rezultati razvoja i djelovanja civilne zaštite, organizirati i izvoditi masovne aktivnosti u obliku vježbi, natjecanja ili smotre jediinca, štabova i dru- gih vidova orgariniziranja Civilne zaštite, održavati prigodne svečanosti i sjednice štabova civilne zaštite i iniciratijavne tribine o civilnoj zaštiti, te će se dodjeljivati priznanja najzaslužnijim jedinicama, tijelima i pojedincima u civilnoj zaštiti, koji su se istakli konkretnim aktivnostima i doprinosom, požrtvovnošću, hrabrošću i plemenitim djelovanjem u zaštiti i spašavanju Ijudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica elementarnih nepogoda, požara, tehnoloških, ekoloških i drugih nesreća te ratnih djelovanja.

III.

Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 810-01/92-01/01

Urbroj : 50301 19-92-1

Zagreb, 21. siječnja 1992.

potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.