Odluka o suglasnosti na povećanje cijena električne energije

NN 10/1992 (28.2.1992.), Odluka o suglasnosti na povećanje cijena električne energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Uredbe o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 60/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25 veljače 1992. godine donijela je

ODLUKU

o suglasnosti na povećanje cijena električne energije

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s povećanjem prosječne cijene električne energije za 16,3% od 1. ožujka 1992. godine.

II.

Tarifni stavovi za prodaju električne energije utvrđeni na temelju povećanja iz točke I. sastavni su dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-02/92-01 /01

Urbroj: 5030116-92-5

Zagreb, 25. veljače 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


TARIFNI STAVOVI

za prodaju električne energije

__________________________________________________________________________
                Tarifni stav
Obračunske       Sezonski        Dnevni         Jedinica
veličine                                mjere
__________________________________________________________________________
1            2            3            4
__________________________________________________________________________
            viši          -            hrvatski dinar
kV           niži          -            hrvatski dinar
__________________________________________________________________________
                        viši          hrvatski dinar
            viši          srednji             hrvatski dinar
                        niži          hrvatski dinar
kWh _____________________________________________________________________
                        viši          hrvatski dinar
            niži          srednji         hrvatski dinar
                        niži          hrvatski dinar
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategorija potrošnje
                        0.4 kV
__________________________________________________________________________
                    Kućanstvo            Ostali na 0.4 kV
__________________________________________________________________________
             Potroš-    Potroš-     Limiti- Dirigi- I        II
             nja      nja       rana  rana  tarifna     tarifna
110 kV 35 kV 10 kV mjere-  mjere-     potroš- potroš- grupa      grupa  Javna
             na dvo-    na jed-     nja   nja               rasvjeta
             tarifnim   notarif.
             brojilom   brojilom
__________________________________________________________________________
5    6    7    8        9        10   11   12   13   14   15
__________________________________________________________________________
531.00 630.00 874.00 66.00      66.00      66.00  66.00  222.00 222.00 719.00 -
354.00 420.00 583.00 -        -        -    -    -    -    -    -
__________________________________________________________________________
3.20  3.70  4.50  2.80      3.50      3.50  3.50  2.80  3.50  3.50  4.20
1.30  1.50  1.80  -        1.40      1.40  1.40  -    1.40  1.40
0.90  1.00  1.20  -        -        1.00  0.90  -    1.00  1.00
__________________________________________________________________________

2.20  2.50  3.00  -        -        -    -    -    -    -
0.90  1.00  1.20  -        -        -    -    -    -    -
0.60  0.70  0.80  -        -        -    -    -    -    -
__________________________________________________________________________
kVArh Jalova energija se obračunava po članku 8. Tarifnog sustava u postocima od iznosa računa za radnu energiju i snagu zavisno od ostvarenog cos fi (potrošač može biti terećen, ali i bonificiran osim kućanstva javne rasvjete koji su oslobođeni plaćanja 
__________________________________________________________________________