Rješenje o imenovanju direktora Hrvatskog veterinarskog zavoda

NN 10/1992 (28.2.1992.), Rješenje o imenovanju direktora Hrvatskog veterinarskog zavoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hryatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91. i 53/A/91) i članka 32. stavka 3. Zakona o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", broj 41/90, 43/90, 59/90. i 53/A/91, 61/91. i 73/91) i članka 23. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1992. godine, donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju direktora Hrvatskog veterinarskog zavoda

Imenuje se dipl. vet. DARKO MAJNARIĆ, direktorom Hrvatskog veterinarskog zavoda, s danom 31. siječnja 1992. godine.

Klasa: 080-02/92-01/10

Urbroj : 50304/ 1-92-01

Zagreb,19. veljače 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.