Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka

NN 10/1992 (28.2.1992.), Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 1. i članka 67. stavka 1. točke 11. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici od 24. veljače 1892. donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka

I.

U Odluci o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka ("Narodne novine", br. 61/91) u stavku 2. točke 1. postotak "7,6%" zamjenjuje se postotkom "8,6%".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 26. veljače 1992.

O. br. 1 /92

Zagreb, 24. veljače 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.