Odluka o imenovanju tužitelja Komore pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i zamjenika tužitelja

NN 10/1992 (28.2.1992.), Odluka o imenovanju tužitelja Komore pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i zamjenika tužitelja

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 23. i 25. Pravilnik o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", br. 15/89 i br. 69/91), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 1. sjednici održanoj 15. veljače 1992. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju tužitelja Komore pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i zamjenika tužitelja

1. Za tužitelja Komore pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori imenuje se IVAN MIHALIĆ, dipl. pravnik, savjetnik u Stručnoj službi Hrvatske gospodarske komore, Regionalna komora Zagreb.

2. Za zamjenika tužitelja Komore pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori imenuje se TOMISLAV VUKELIĆ, dipl. pravnik, savjetnik u stručnoj službi Hrvatske gospodarske komore.

3. Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o ime novanju tužioca Komore pred Sudom časti pri Privrednoj komori Hrvatske i zamjenika tužioca ("Narodne novine", br. 31/89 od 18. srpnja 1989. godine).

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : I-55-57/4-1992

Zagreb,15. veljače 1992.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.