Odluka o granićnoj svoti najnižega mirovinskog primanja o d 1. studenoga 1991. i od I. prosinca 1991.

NN 10/1992 (28.2.1992.), Odluka o granićnoj svoti najnižega mirovinskog primanja o d 1. studenoga 1991. i od I. prosinca 1991.

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 92. st. 3. i 4. i članka 232. Zakona o mlrovinskom i invalidskom Osiguranju Š"Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91). te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 13. veljače 1992, donosi

ODLUKU

o granićnoj svoti najnižega mirovinskog primanja o d 1. studenoga 1991. i od I. prosinca 1991.

1. Kao granična svota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, određuje se od 1. studenoga 1991. svota od 3.978 CRD a od 1. prosinca 1991. svota od 4.440 CRD.

2. Kao granična svota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, ostvarenu prema Zakonu o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena ("Narodne novine", broj 41/68 i 20/70) i Zakona o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugIjena na području Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 40/73), određuje se od l. studenoga 1991. svota od 5.228 CRD a od 1. prosinca 1991. svota od 5.835 CRD.

3. Prema graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja iz točl. 1. i 2. ove odluke, odredit će se nova svota zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na taj dodatak, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1991.

Klasa:140- I 3/92-01 /268

Urbroj : 341-99-01 /1-92

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.