Odluka o visini minlmalne mirovine od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

NN 10/1992 (28.2.1992.), Odluka o visini minlmalne mirovine od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 91. stavak 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 13. veljače 1992, donosi

ODLUKU

o visini minlmalne mirovine od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

1. Minimalna mirovina od 1. studenoga 1991. iznosi 6.147 dinara, a od 1. prosinca 1991. iznosi 6.861 CRD.

2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1991.

Klasa: 140-13/92-01/268

Urbroj : 341-99-01/1-92

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Repu

dr. Stjepan Blažfnkov, v. r.