Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca

NN 10/1992 (28.2.1992.), Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novlne", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 13. veljače 1992, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

1. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. toč. 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, ako osnovica za određivanje naknade nije utvrđena na temelju osobnog dohotka iz godine 1991, koje su povećane od 1. ožujka 1991. za 5,01%, prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1991. ("Narodne novine", broj 22/91), od 1. svibnja 1991. za 10,2% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvaliffkaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1991. ("Narodne novine", broj 33/91), od 1. lipnja 1991. za 6,52% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1991. ("Narodne novine", broj 40/91), od 1. srpnja 1991. za 2,5% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1991. ("Narodne novine", broj 54/91), od 1. kolovoza 1991. za 5,75% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1991. ("Narodne novine", broj 56/91), povećavaju se od 1. studenoga 1991. za 13,093%, a od 1. prosinca 1991. za 11,61%.

2. Naknade osobnoga dohotka iz točke t. ove odluke ostvarene od 1. do 30. studenoga 1991. i koje nisu povečane za 5,01%,10,2%, 6,52%, 2,5% i 5,75%, povećavaju se od 1. studenoga 1991. za 51,106%, a naknade osobnoga dohotka iz točke I. ove odluke ostvarene 1. prosinca 1991. ili poslije toga dana; a koje nisu povečane za 5,01%, 10,2%, 6,52%, 2,5%, 5.75% i 13,093%, povečavaju se od 1. prosinca 1991. za 68,649%.

3. Kao osnovica za povećanje naknada prema točki 1. ove odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na dan 1. studenoga 1991, a kao osnovica za povećanje naknade prema točki 2. ove odluke, služi svota naknade koja je invalidu rada pripada, odnosno pripada, na dan ostvarivanja prava na naknadu.

4. Povećanje naknade iz toč.1. i 2. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga i 99 t.

Klasa: 140-13/92-01 /268

Urbroj : 341-99-01 / 1-92

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.