Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

NN 10/1992 (28.2.1992.), Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 76. stavka 4. i članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine, br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici odžanoj 13. veljače 1992, donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

1. Puna svota doplatka za pomoć i njegu od l. studenoga 1991. iznosi 2.828 CRD, a od I. prosinca 1991. iznosi 2.933 CRD.

2. Smanjena svota doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1991. iznosi 1.982 CRD, a od 1. prosinca 1991. iznosi 2.212 CRD.

3. Slijepom korisniku obiteljske mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punoj svoti.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz članka 76. stavak 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, te korisnika invalidske ili starosne mirovine, koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoće, doplatak za pomoć i njegu od 1. studenoga 1991. iznosi 3.289 CRD, a od 1. prosinca 1991. iznosi 3.671 CRD.

5. U skladu s odredbama iz toč.1. do 4. ove odluke, odredit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, pripadajuća nova svota doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. studenoga 1991. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1991.

Klasa:140-13/92-01/268

Urbroj : 341-99-01 / 1-92

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.