Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

NN 10/1992 (28.2.1992.), Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 92. st. 1., 2. i 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91), te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja, samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 13. veljače 1992., donosi

ODLUKU

o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

1. Kao granična svota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, određuje se od 1. studenoga 1991. svota od 2.726 CRD, a od 1. prosinca 1991. svota od 3.042 CRD.

2. Prema graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja iz toč 1. ove odluke, odredit će se nova svota zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na taj dodatak, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1991.

Klasa: 140-13/92-01/270

Urbroj: 342-99-01/1-91

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.