Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

NN 10/1992 (28.2.1992.), Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici odrianoj 13. veljače 1992, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

1. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, ako osnovica za određivanje naknade nije utvrđena na temelju osnovica osiguranja iz godine 1991., koje su povećane od 1. ožujka 1991. za 5,01%, prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, od 1. ožujka 1991. ("Narodne novine", broj 22/91), od 1. svibnja 1991. za 10,2% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, od 1. svibnja 1991. ("Narodne novine", broj 33/91), od 1. lipnja 1991. za 6,52% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, od 1. lipnja 1991. ("Narodne novine", broj 41/91), od 1. srpnja 1991. za 2,5% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, od 1. srpnja 1991. ("Narodne novine", broj 54/91), od 1. kolovoza 1991. za 5,75% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, od 1. kolovoza 1991. ("Narodne novine", broj 56/91), povećavaju se od 1. studenoga 1991. za 13,093%, a od 1. prosinca 1991. za 11,61%.

2. Naknade osobnoga dohotka iz točke 1. ove odluke ostvarene od 1. do 30. studenoga 1991. i koje nisu povećane za 5,01%, 10,2%, 6,52%, 2,5% i 5,75%, povećavaju se od 1. studenoga 1991. za 51,106%, a naknade osobnoga dohotka iz točke 1. ove odluke ostvarene 1. prosinca 1991. ili poslije toga dana, a koje nisu povećane za 5,01%, 10,2%, 6,52%, 2,5%, 5,75% i 13,093%, povećavaju se od 1. prosinca 1991. za 68,649%.

3. Kao osnovica za povećanje naknada prema točki 1. ove odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na dan 1. studenoga 1991., a kao osnovica za povećanje naknade prema točki 2. ove odluke, služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada, na dan ostvarivanja prava na naknadu.

4. Povećanje naknade iz toč.1. i 2. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1991.

Klasa: 140-13/92-01/270

Urbroj: 342-99-01/1-91

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.