Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bonnu, Savezna Republika Njemačka

NN 5/1992 (5.2.1992.), Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bonnu, Savezna Republika Njemačka

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bonnu, Savezna Republika Njemačka

1. Osniva se Ambasada Republike Hrvatske u Bonnu, Savezna Republika Njemačka.

2. Ministarstvo inozemnih poslova poduzet će potrebne radnje za provedbu ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA 12-1 /2-92.

Zagreb, 22. siječnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.