Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bernu, Švicarska Konfederacija

NN 14/1992 (20.3.1992.), Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bernu, Švicarska Konfederacija

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bernu, Švicarska Konfederacija

1. Osniva se Ambasada Republike Hrvatske u Bernu, Švicarska Konfederacija.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA12-5/2-92.

Zagreb,11. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.