Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Budimpešti, Republika Mađarska

NN 14/1992 (20.3.1992.), Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Budimpešti, Republika Mađarska

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske 1 članka 10. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Budimpešti, Republika Mađarska

1. Osniva se Ambasada Republike Hrvatske u Budimpešti, Republika Mađarska.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA 12-12/2-92.

Zagreb, 11. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr: Franjo Tuđman, v. r.