Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici

NN 14/1992 (20.3.1992.), Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici

1. Osniva se Ambašada Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA 12-8/4-92.

Zagreb,11. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.