Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika

NN 15/1992 (25.3.1992.), Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatške ("Narodne novine", broj 41/90. 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/82) i članka 4. Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika ("Narodne novine", broj 59/90). Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 18. ožujka 1992. godine donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika

Daje se suglasnost na Statut Hrvatske matice iseljenika koji je Upravni odbor Hrvatske matice iseljenika utvrdio 6. veljače 1992. godine.

Klasa: 019-03/92-01/02.

Urbroj : 5030104-92-4

Zagreb, 18. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić,v.r.