Odluka o Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima

NN 15/1992 (25.3.1992.), Odluka o Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (Klasa: 025-04/91-02/34), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 13. sjednici, održanoj 27. prosinca 1991. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

o Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima

I.

Usvaja se Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (u daljnjem tekstu: vremenski i kadrovski normativi).

II.

Vremenski i kadrovski normativi primjenjuju se od 1. travnja 1992. godine. Razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1992. godine je razdoblje prilagodbe usvojenog modela

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 025-04/91-02/55

Urbroj : 338-24-91-1

Zagreb. 27. prosinca 1991.

Predsjednik Izvršnog odbora

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.