Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Ljubljani, Republika Slovenija

NN 16/1992 (26.3.1992.), Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Ljubljani, Republika Slovenija

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Ljubljani, Republika Slovenija

1. Osniva se Ambasada Republike Hrvatske u Ljubljani, Republika Slovenija.

2. Ova odluka stupa na snagu danom dnošenja.

Broj : PA12-35/2-92.

Zagreb, 24. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.