Ukaz kojim se postavlja prof. dr. Zdenko Škrabalo za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji.

NN 20/1992 (8.4.1992.), Ukaz kojim se postavlja prof. dr. Zdenko Škrabalo za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91) donosim

UKAZ

kojim se postavlja prof. dr. ZDENKO ŠKRABALO za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji.

Broj: PA 12-5/4-92.

Zagreb, 3. travnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.