Odluka o razrješenju dužnosti javnog tužioca Hrvatske

NN 22/1992 (17.4.1992.), Odluka o razrješenju dužnosti javnog tužioca Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, članka 34. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i članka 26. stavka 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 34/89 - pročišćeni tekst, 16/90., 41/90., 14/91. i 66/91.), Sabor Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Društveno-političkog vijeća i Vijeća općina 10. travnja 1992., donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti javnog tužioca Hrvatske

Razrješava se dužnosti javnog tužioca Hrvatske, danom 15. travnja 1992. ŽELJKO OLUJIĆ, na vlastiti zahtjev, radi odlaska na drugu dužnost.

Klasa: 712-02/92-01/01

Zagreb. 10. travnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r