Odluka osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bruxellesu, Kraljevina Belgija

NN 22/1992 (17.4.1992.), Odluka osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bruxellesu, Kraljevina Belgija

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bruxellesu, Kraljevina Belgija

1. Osniva se Ambasada Republike Hrvatske u Bruxellesu, Kraljevina Belgija.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA 12-24/3-92.

Zagreb, 13. travnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.