Odluka o razrješenju ministra unutarnjih poslova

NN 23/1992 (21.4.1992.), Odluka o razrješenju ministra unutarnjih poslova

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSE

Na temelju članka 98. alineje 4. Ustava Republike Hrvafske, dana 15. travnja 1992. donosim

ODLUKU

o razrješenju ministra unutarnjih poslova

Razrješuje se dužnosti ministra unutarnjih poslova IVAN VEKIĆ.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:PA8-15/1 -92.

Zagreb, 15. travnja 1992.

Predsjednik , Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r