Ukaz o dodjeli činova, promaknuama i prevođenju u činove djelatnih časnika oružinih snaga Republike Hrvatske

NN 27/1992 (8.5.1992.), Ukaz o dodjeli činova, promaknuama i prevođenju u činove djelatnih časnika oružinih snaga Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 100. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, članka 7. stavka 1. u svezi s člankoni 6. i 9., te članka 3. stavka 2. Uredbe o činovima, dodjeli činova i promaknučima u viši čin, te prevođenju i odorama pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 57/91) donosim

UKAZ

o dodjeli činova, promaknuama i prevođenju u činove djelatnih časnika oružinih snaga Republike Hrvatske

I. ČIN GENERAL-PUKOVNIKA UPRAVNE SLUŽBE

1. Ivan (Vladimira) ČERMAK

II. ČIN GENERAL-BOJNIKA

1. Zvonimir (Franje) ČERVENKO

III. ČIN BRIGADIRA

1. Žarko (Ilije) TOLE

IV. ČIN PUKOVNIKA

1. Jože (Jože) HABIJAN

2. Ivo (Mate) BRBORA

3. Milenko (Joze) FILIPOVIĆ

V. ČIN BOJNIKA

1. Aldo (Ante) LUČEV

2. Andrija (Mate) MATIJAŠ

VI. ČIN SATNIKA

1. Željko (Rozarija) GLASNOVIĆ

2. Vinko (Pave) BARBARIĆ

3. Alen (Mate) BIGAVA

VII. ČIN NATPORUČNIKA

1. Jerko (Mate) FILIPOVIĆ

2. Ranko (Petra) RADOŠ

3. Ozren (Avde) PROHIĆ

VIII ČIN PORUČNIKA

1. Stjepan ŠRanka) BEBEK

2. Tomas (Ante) BEKAVAC

3. Ivica (Ferdinanda) BEŠLIĆ

4. Ante (Andrije) FILIPOVIĆ

5. Vinko (Andrije) FILIPOVIĆ

6. Mate (Jure) FILIPOVIĆ

7. Mladen (Mate) GALIĆ

8. Andelko (Mije) GELO

9. Jure (Ante) GRANIĆ

10. Srečko (Dragutina) HERCEG

11. Vinko (Stipe) JAKOVI.TEVIĆ

12. Vinko (Marka) JURIŠIĆ

13. Krešimir (Ivana) KELAVA

14. Mate (Mate) KRIŽANAC

15. Ante (Marka) LUKETIĆ

16. Veselko (Bože) MARIĆ

17. Frane (Ivo) MIHALJEVIĆ

18. Nediljko (Ive) RADOŠ

19: Tomislav(Mate) SABLJO

20. Vinko (Joze) SESAR

21. Darko (Maksimilijana) URANKAR

IX. ČIN ZASTAVNIKA

1. Drago (Rutka) TAVIČ

2. Viktor (Matije) ŠAŠ.

Broj : PA6-4911-92 , '

Zagreb. 5: svibnja 1992 predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.