Pravilnik o matičnom broju

NN 27/1992 (8.5.1992.), Pravilnik o matičnom broju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 10. Zakona o matičnom broju ("Narodne novine", broj 9/1992), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o matičnom broju

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se podjela znamenaka IV. skupine i način primjene V. skupine matičnog broja, određuju se registracijska područja, propisuje postupak određivanja i davanja matičnog broja, te način vodenja i sadržaj evidencije o određenim i datim matičnim brojevima.

Članak 2.

Podjela znamenaka IV. skupine i određivanje znamenaka V. skupine matičnog broja podijeljene po registracijskim područjima te registracijska područja utvrđena su prema tabeli MB-1.

Članak 3.

IV. skupinu jedinstvenog matičnog broja gradana čine oznake od 30-39 prema kojima su utvrđena registracijska područja u kojima se određuje jedinstveni matični broj građana.

IV. skupinu matičnog broja stranaca čini oznaka 03 za sva registracijska područja.

U slučaju iskorištenja rednog broja za isti datum rođenja umjesto oznake iz stavka 2. ovoga članka koristi se oznaka 00.

Članak 4.

Znamenke V. skupine matičnog broja utvrđene su u tabeli iz članka 2. ovoga pravilnika za svaku jedinicu lokalne samouprave prema pretpostavljenom broju osoba kojima treba odrediti matični broj.

V. skupina matičnog broja utvrđena je za osobe muškog spola rođene istog datuma od rednog broja 000-499. a za osobe ženskog spola rođene istog datuma od rednog broja 500 - 999.

Članak 5.

Matični broj određuje policijska uprava ili policijska stanica Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu : nadležno tijelo) pomoću sustava za automatsku obradu podataka.

Članak 6.

Jedinstveni matični broj građana određuje se na temelju podetaka iz matične knjige rođenih i knjige državljana.

Matični broj stranaca određuje se na temelju podataka sadržanih u odluci kojom je strancu odobreno trajno nastanjenje, boravak s poslovnom vizom, produženi boravak ili priznat status izbjeglice.

Strancu do navršenih 10 godina života koji nije zaključio brak niti je u radnom odnosu matični broj odreduje se na temelju isprave o rođenju.

Jedinstveni matični broj građana i matični broj stranaca određuje se prema stavku 1, 2. i 3. ovoga članka. te prema podjeli znamenaka IV. i V. skupine matičnog broja utvrđenoj tabelom MB-1.

Članak 7.

Nadležno tijelo nakon određivanja jedinstvenog matičnog broja građana o tome odmah sastavlja Izvješće s oznakom MB-3 (u daljnjem tekstu: Izvješće MB-3) a nakon određivanja matičnog broja stranaca sastavlja Izvješće s oznakom MBS (u daljnjem tekstu: Izvješće MBS).

Izvješće MB-3 sadrži slijedeće podatke: jedinstveni matični broj gradana, ime, prezime i rođeno prezime, ime jednog od roditelja, spol, datum rođenja. nacionalna pripadnost. mjesto rodenja (naselje, općina i država); prebivalište (naselje, općina, ulica i kućni broj), mjesto upisa (naselje i općina) i redni broj upisa u knjigu državljana ili uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (naziv policijske uprave ili stanice, broj uvjerenja), mjesto upisa u matičnu knjigu rodenih (naselje i općina, a za osobe upisane u inozemstvu i država upisa), naziv policijske uprave ili stanice i datum određivanja jedinstvenog matičnog broja gradana, te mjesto za pećat i potpis službene osobe.

Izvješće MBS sadrži slijedeće podatke: matični broj stranca, ime, prezime i rođeno prezime, ime jednog od roditelja, spol, datum rođdenja, državljanstvo, mjesto i država rođenja, boravište odnosno prebivalište (naselje, općina, ulica i kućni broj), naziv policijske uprave ili stanice i datum određivanja matičnog broja stranaca, te mjesto za pečat i potpis službene ošobe.

Članak 8.

Izvješća MB-3 i MBS, te rješenja o poništavanju pogrešno određenog i određivanju novog matičnog broja, o poništavanju matičnog broja u slučaju kada su greškom određena dva ili više matičnih brojeva, te o poništavanju matičnog broja zbog promjene spola, dostavljaju se u roku 8 dana od dana sastavljanja izvješća odnosno donošenja rješenja, tijelu nadležnom za vođenje matičnih knjiga radi upisa matičnog broja u matične knjige.

Izvješća i rješenja iz stavka 1. ovoga članka za hrvatske državljane dostavljaju se i tijelu nadležnom za vođenje knjige državljana.

Članak 9.

Matični broj upisuje se u službene evidencije i javne isprave koje se izdaju na temelju tih evidencija.

Članak 10.

Evidencija o određenim i datim matičnim brojevima vodi se na sustavu za automatsku obradu podataka sa fondom podataka propisanim člankom 7. stavak 2. i 3 ovoga pravilnika.

Članak 11.

Tabela MB-1 otiskana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju i davanju jedinstvenog matičnog broja građana ("Narodne novine", br. 45/91).

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj 511-01-33-6160/ 1-1992.

Zagreb. 21. travnja 1992.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.

Tabela MB -1

PODJELA

znamenaka IV, i V. skupine matičnog broja

_________________________________________________________________________________
                                    Znamenke V. skupine znamenaka
Općine za koje         Broj                  Podijeljene po općinama
se vodi registar        registra
                                    osobe muškog      osobe ženskog
                                    spola          spola
_________________________________________________________________________________
1                2                    3            4
_________________________________________________________________________________
Osijek             30                   000 - 049    500 - 549
Beli Manastir                              050 - 069    550 - 569
Donji Miholjac                             070 - 079    570 - 579
Đakovo                             080 - 099    580 - 589
Našice                                 100 -119    600 - 619
Nova Gradiška                          120 -149    620 - 649
Orahovica                                150 -159    650 - 659
Podravska Slatina                            180 -179    660 - 679
Požega                                 180 - 209    680 - 709
Slavonski Brod.                         210 - 259    710 - 759
Valpovo                             260 - 279    760 - 779
Vinkovci                                280 - 319    780 - 819
Vukovar                             320 - 349    820 - 849
Županja                             350 - 369    850 - 869
Rezerva                             370 - 499    870 - 999
_________________________________________________________________________________
Bjelovar            31                   000 - 049    500 - 549
Čazma                                  050 - 059    550 - 559
Daruvar                             060 - 089    560 - 588
Đurđevac                                090 -119    590 - 619
Garešnica                                120 -129    620 - 629
Grubišno Polje                             130 -139    630 - 639
Koprivnica                               140 -189    640 - 689
Križevci                                190 -219    690 - 719
Pakrac                                 220 - 249    720 - 749
Virovitica                               250 - 279    750 - 779
Rezerva                             280 - 499    780 - 999
_________________________________________________________________________________
Varaždin            32                   000 - 049    500 - 549
Čakovec                             050 - 099    550 - 599
Ivanec                                 100 - 139    600 - 639
Ludbreg                             140 -169    640 - 669
Novi Marof                               170 -189    670 - 689
Rezerva                             180 - 499    690 - 999
_________________________________________________________________________________
Zagreb             33                   000 - 499    500 - 999
(područni ured :
Centar. Ćrnomerec. Dubrava, Maksimir
Medvešćak, Novi Zagreb, Pešćenica,
Susedgrad.
Trešnjevka. Trnje)
Velika Gorica                              400 - 429    900 - 929
Zaprešić                                430 - 449    930 - 949
Rezerva                             450 - 499    950 - 999
_________________________________________________________________________________
Karlovac            34                   000 - 029    500 - 529
Duga Resa                                030 - 059    530 - 559
Ozalj                                  060 - 069    560 - 569
Slunj                                  070 - 099    570 - 599
Vojnić                                 100 - 109    600 - 609
Vrginmost                                110 -139    610 - 639
Rezerva                             140 - 499    640 - 999
_________________________________________________________________________________
Gospić             35                   000 - 029    500 - 529
Donj i Lapac                              030 - 039    530 - 539
Gračac                                 040 - 059    540 - 559
Otočac                                 060 - 089    560 - 569
Titova Korenica                         090 -109    590 - 609
Rezerva                             110 - 499    610 - 999
_________________________________________________________________________________
Rijeka             36                   000 - 099    500 - 599
Buje (Novigrad i
Umag                                  100 -119    600 - 619
Buzet                                  120 -129    620 - 629
Cres - Lošinj                              130 -139    630 - 639
Crikvenica                               140 -149    640 - 649
Čabar                                  150 - 159    650 - 659
Delnice                             160 -179    660 - 679
Krk                                   180 -189    680 - 689
Labin                                  190 -209    690 -709
Ogulin                                 210 - 229    710 - 729
Opatija                                 230 - 259    730 - 769
Pazin                                  270 - 289    770 - 789
Poreč                                  290 - 299    790 - 799
Pula                                  300 - 349    800 - 849
Rab                                   350 - 359    850 - 859
Rovinj                                 360 - 369    860 -869
Senj                                  370 - 379    870 - 879
Vrbovsko                                380 - 389    880 - 889
Rezerva                             390 - 499    890 -999
_________________________________________________________________________________
Sisak              37                   000 - 029    500 - 528
Dvor                                  030 - 039    530 - 539
Glina                                  040 - 059    540 - 559
Kostaj nica                               060 - 079    560 - 579
Novska                             080 - 099    580 - 599
Petrinja                                100 -119    600 - 619
Rezerva                             120 - 499    620 - 999
_________________________________________________________________________________
Split              38                   000 - 099    500 - 599
Kaštela                                 000 - 099    500 - 599
Solin                                  000 - 099    500 - 599
Benkovac                                100 -109    600 - 609
Biograd                             110 -119    610 - 619
Brač                                  120 -129    620 - 629
Drniš                                  130 -149    630 - 649
Dubrovnik                                150 -179    650 - 679
Hvar                                  180 -189    680 - 689
Imotski                             190 - 209    690 - 709
Knin                                  210 - 229    710 - 729
Korčula                             230 - 239    730 - 739
Lastovo                             240 - 249    740 - 749
Makarska                                250 - 259    750 - 759
Metković                                260 - 269    760 - 769
Obrovac                             270 - 279    770 - 779
Omiš                                  280 -299    780 - 799
Ploče                                  300 - 309    800 - 809
Sinj                                  310 - 329    810 - 829
Šibenik                                 330 - 359    830 - 859
Trogir                                 360 - 369    860 - 869
Vis                                   370 - 378    870 - 879
Vrgorac                             380 - 389    880 - 889
Zadar                                  390 - 439    890 - 939
Rezerva                             440 - 499    940 - 999
_________________________________________________________________________________
DonjaStubica          39                   000- 019    500-519
Dugo Selo                                020 - 029    520 - 529
Ivanić - Grad                              030 - 049    530 - 549
Jastrebarsko                              050 - 079    550 - 579
Klanjec                             080 - 099    580 - 599
Krapina                             100 -119    600 - 619
Kutina                                 120 -149    620 - 649
Samobor                             150 -179    650 - 679
Sesvete                             180 - 209    680 - 709
Vrbovec                             210 - 229    710 - 729
Zabok                                  230 - 259    730 - 759
Sveti Ivan Zelina                            260 - 269    760 - 769
Zlatar - Bistrica                            270 - 299    770 - 799
Pregrada                                300 - 328    800 - 829
Rezerva                             330 - 499    830 - 999
_________________________________________________________________________________NAPOMENA:

IV. skupinu matičnog broja stranaca čini oznaka 03 sva registracijska područja, a izuzetno u slučaju iskorištenja rednog broja za isti datum rođenja umjesto oznake koristi se oznaka 00.