Odluka o imenovanju članova Predsjedništva Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 27/1992 (8.5.1992.), Odluka o imenovanju članova Predsjedništva Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", broj 19/85, 1/89, 15/90 i 69/91). Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 3. sjednici 14. travnja 1992. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju članova Predsjedništva Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članak 1.

Imenuje se Predsjedništvo Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u sastavu:

- predsjednik Dr. SINIŠA TRIVA, akademik HAZU

- potpredsjednik Dr. KREŠIMIR SAJKO, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu

- potpredsjednik Mr. MARKO SUŠAC, tajnik Hrvatske gospodarske komore

- članovi: Dr. MIHAJLO DIKA, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Mr. VJEKOSLAV ČEMELJIĆ, član Ustavnog suda Hrvatske u mirovini Dr. VELIMIR BELAJEC, docent Pravnog fakulteta u Zagrebu NIKOLA RADIĆ, tajnik Suda časti i Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Članak 2.

Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o imenovanju članova Predsjedništva Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine" broj 1/89.)

Članak 3 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj :11-55-151 /2-1992.

Zagreb, 14. travnja 1992.

Predsjednik

Ivica Gaži, dlpl. Inž., v. r.