Odluka o osnivanju Misije Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda, New York

NN 31/1992 (1.6.1992.), Odluka o osnivanju Misije Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda, New York

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Misije Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda, Nevu York

1. Osniva se Misija Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u Nevu Yorku.

2. Ministarstvo inozemnih poslova poduzet će potrebne radnje za provedbu ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA 12-48/ 1-92.

Zagreb, 23. svibnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.