Uredba o stavljanju izvan snage Uredbe o odličjima za ratne zasluge

NN 33/1992 (12.6.1992.), Uredba o stavljanju izvan snage Uredbe o odličjima za ratne zasluge

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 101. stavka 1. Ustava RepublikeHrvatske, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o stavljanju izvan snage Uredbe o odličjima za ratne zasluge

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Uredba o odličjima za ratne zasluge ("Narodne novine" broj 6/92).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: PA6-3/2-92.

Zagreb, 8. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.