Zahvalnica hrabrim hrvatskim braniteljima

NN 39/1992 (26.6.1992.), Zahvalnica hrabrim hrvatskim braniteljima

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Sabor Republike Hrvatske na Skupnoj sjednici

- nakon što je Republika Hrvatska kao neovisna i suverena država priznata kao ravnopravni član međunarodne zajednice naroda,

- nakon što je u domovinskom i obrambenom ratu 1991-1992. obranjen suverenitet Republike Hrvatske,

- odlučio je dodijeliti

ZAHVALNICU HRABRIM HRVATSKIM BRANITELJIMA

koji su sebe nesebično i odvažno podarili Hrvatskoj i na taj način dali presudni doprinos ostvarenju devetstoljetne težnje hrvatskog naroda za vlastitom državom.

Povijesna sudbina zahtijevala je od generacija hrvatskih sinova i kćeri da podnesu i najteže žrtve u borbi za opstojnost hrvatskog naroda na ovim prostorima, pa iako su se ponekad našli na suprotnim stranama, svi su se oni borili za Hrvatsku i zato će im se hrvatski narod i građani Republike Hxvatske u znak zahvalnosti odužiti podizanjem zajedničkog spomenika.

Ovaj saziv Sabora Republike Hrvatske izabran na prvim slobodnim demokratskim i višestranačkim izborima u proljeće 1990. godine koji je u svom dvogodišnjem radu odlukama ustavnog karaktera ozakonio pravo hrvatskog naroda na vlastitu državu, ostavlja u zavjet budućim sazivima Sabora Republike Hrvatske i svim nositeljima izvršne vlasti, da u svom djelovanju vode neprekidnu i svaku potrebitu brigu o svim žrtvama domovinskog rata, poglavito o invalidima, obiteljima i djeci poginulih branitelja domovinskog rata kako bi naš odnos prema njihovoj žrtvi bio dostojan uzvišenog cilja za koji su podnesene.

Klasa: 020-03/92-01/05

Zagreb, 26. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan. v. r.