Ispravak Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske

NN 42/1992 (1.7.1992.), Ispravak Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske

ISPRAVCI

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 22 od 17. travnja 1992., te se daje

ISPRAVAK

Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske

U članku 44., stavku 2. iza riječi: "na izborima za predsjednika Republike" trebaju stajati riječi: "kao i sami kandidati za predsjednika Republike"

Klasa: 013-01/09-01/03

Zagreb, 27. lipnja 1992.

Tajnik

Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.