Odluka o polaganju svečane zakletve predsjednika Republike Hrvatske

NN 48/1992 (1.8.1992.), Odluka o polaganju svečane zakletve predsjednika Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 127. Ustava Republike Hrvatske i članka 49. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici odrianoj 31. srpnja 1992. godine, donio je

ODLUKU

o polaganju svečane zakletve predsjednika Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom Odlukom Ustavni sud Republike Hrvatske uređuje način polaganja svečane zakletve predsjednika Republike.

Članak 2.

Poziv na polaganje svečane zakletve Ustavni sud Republike Hrvatske upučuje izabranom predsjedniku nakon što svojom odlukom utvrdi da su izbori za predsjednika Republike provedeni u skladu s Ustavom i Zakonom o izboru predsjednika Republike Hrvatske.

Članak 3.

Polaganje svečane zakletve obavlja se po protokolu što ga donosi Ustavni sud Republike Hrvatske.

Članak 4.

Činu svećane zakletve mogu prisustvovati i uzvanici prema pravilima protokola Republike Hrvatske.

Članak 5.

Odredbe ove Odluke odnose se i na slučajeve iz članka 97. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske

Članak 6.

Potpisana svećana zakletva pohranjuje se u Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Članak 7.

Ova će se Odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Broj : Su-141/1992

Zagreb, 31. srpnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.