Pravilnik o čuvanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske i izbornog materijala za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

NN 50/1992 (11.8.1992.), Pravilnik o čuvanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske i izbornog materijala za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o izboru Predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine"; br. 22/92 i 42/92) i članka 31. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92 i 27/92) Izborna komisija Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. godine donijela je

PRAVILNIK

o čuvanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske i izbornog materijala za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način i rokovi čuvanja izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske i izbornog materijala za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pod izbornim materijalom u smislu ovoga pravilnika smatraju se:

- obrasci za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske i obrasci za provodenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, propisani Obvezatnim uputama ("Narodne novine", br. 36/92).

- popisi biraća zajedno s potvrdama iz članka 31. stavak 3. Zakona o popisima birača ("Narodne novine", br. 19/92).

- glasaćki listići za izbor predsjednika Republike Hrvatske i glasački listići za izbor zastupnika u Zastupnićki dom Sabora Republike Hrvatske te

- obrasci za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i

- glasački listići za izbor zastupnika u županijski dom Sabora Republike Hrvatske.

Članak 3.

Izborni materijal iz članka 2. ovoga pravilnika. koji je pohranjen pri skupštinama općina i pri Skupštini grada Zagreba prema sjedištu odgovarajuće općinske izborne komisije i izborne komisije izborne jedinice (osim izbornog materijala iz članka 2. stavak I. alineja 2, 3. i 5.) i izborni materijal koji je pohranjen u Izbornoj komisiji Republike Hrvatske čuvat će se u Saboru Republike Hrvatske do predaje Arhivu Hrvatske. Izborni materijal iz članka 2. alineja 2. ovoga pravilnika (popisi birača) trajno će se čuvati pri skupštinama općina i pri Skupštini grada Zagreba prema sjedištu općinske izborne komisije odnosno izborne komisije izborne jedinice. Izborni materijal iz članka 2. alineja 3. i 5. ovoga pravilnika (glasački listići) čuvat će se pri skupštinama općina i pri Skupštini grada Zagreba prema sjedištu odgovarajuće općinske izborne komisije odnosno izborne komisije izborne jedinice godinu dana nakon održanih izbora.

Članak 4.

Izborni materijal iz članka 3. stavak 1. ovoga pravilnika predat će se Saboru Republike Hrvatske putem Izborne komisije Republike Hrvatske u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 5.

Za čuvanje izbornog materijala u Saboru Republike Hrvatske osigurat će se prostorni i drugi potrebni uvjeti. O čuvanju izbornog materijala koji se po odredbama ovoga pravilnika daje na čuvanje Saboru Republike Hrvatske brine se Izborna komisija Republike Hrvatske a o materijalu koji je na čuvanju pri skupštinama općina i pri Skupštini grada Zagreba brine se tajnik odgovarajuće skupštine. Povodom opravdanih zahtjeva gradana, znanstvenih i drugih institucija, Izborna komisija Republike Hrvatske odobrit će uvid u izborni materijal odnosno njegovo korištenje u znanstvene i druge svrhe.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/92-01/05

Urbroj : 58605-92-455

Zagreb, 8. kolovoza 1992.

Predsjednik

Zlatko Crnić, v. r.