Odluka o imenovanju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

NN 51/1992 (17.8.1992.), Odluka o imenovanju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. alineje 3. Ustava Republike Hrvatske, dana 12. kolovoza 1992. donosim

ODLUKU

o imenovanju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1. Za predsjednika Vlade Republike Hrvatske imenuje se HRVOJE ŠARINIĆ.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Broj : PA8-70/2-92.

Zagreb, 12. kolovoza 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.