Odluka o razrješenju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

NN 52/1992 (25.8.1992.), Odluka o razrješenju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 106. Ustava Republike Hrvatske i stavka 2. Odluke o osnivanju Ureda predsjednika Republike ("Narodne novine". broj 5/91), dana 7. kolovoza 1992. donosim

ODLUKU

o razrješenju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Razrješuje se dužnosti predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske HRVOJE ŠARINIĆ, radi odlaska na novu dužnost: Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA8-70/1-92.

Zagreb. 7. kolovoza 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.