Odluka o razrješenju ministra u Vladi Republike Hrvatske i izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Hrvatske - šefa Misije Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda, New York

NN 52/1992 (25.8.1992.), Odluka o razrješenju ministra u Vladi Republike Hrvatske i izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Hrvatske - šefa Misije Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda, New York

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. alineje 4. i članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91) donosim

ODLUKU

o razrješenju ministra u Vladi Republike Hrvatske i izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Hrvatske - šefa Misije Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda, New York.

Razrješuje se dr. Zvonimir Šeparović dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Hrvatske - šefa Misije pri Organizaciji ujedinjenih naroda, New York.

Broj:PA12-48/8-92.

Zagreb, 12. kolovoza 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.