Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo

NN 55/1992 (11.9.1992.), Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 13., stavka 2. Odluke o privremenom poslovničkom redu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. rujna 1992., donio je

ODLUKU

o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo

U Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, biraju se: za predsjednika: ANTE KLARIĆ

za potpredsjednika:

MARIN MILETA

za članove :

Mr. PETAR KRISTE,

VLADIMIR KOLIĆ,

JOSO ŠKARA,

NIKOLA BULAT,

NIKO POPOVIČ,

STJEPAN HERCEG,

Mr. MATO ARLOVIĆ,

ELIO MARTINČIČ,

Dr. PETAR BOSNIĆ,

Dr. GORAN GRANIČ,

IVAN VRKIĆ.

Klasa: 021-03/92-03/02

Zagreb, 7. rujna 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.