Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske uUjedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske sa sjedištem u Londonu

NN 57/1992 (22.9.1992.), Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske uUjedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske sa sjedištem u Londonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. stavka 3. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91). na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske sa sjedištem u Londonu

1. Osniva se Ambasada Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije I Sjeverne Irske sa sjedištem u Londonu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA 12-56/4-92.

Zagreb. 16. rujna 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.