Odluka o imenovanju javnog tužioca Hrvatske

NN 60/1992 (1.10.1992.), Odluka o imenovanju javnog tužioca Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 27. Odluke o privremenom poslovničkom redu Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 26. stavka 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 34/89. - pročišćeni tekst. 16/90., 41/90., 14/91., 66/91. i 22/92.). Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. rujna 1992., donio je

ODLUKU

o imenovanju javnog tužioca Hrvatske

Za javnog tužioca Hrvatske imenuje se STJEPAN HERCEG, zamjenik predstojnika Ureda za zaštitu ustavnog poretka.

Klasa: 712-02/92-01 /05

Zagreb, 24. rujna 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.