Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj sa sjedištem u Sofiji

NN 64/1992 (9.10.1992.), Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj sa sjedištem u Sofiji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. stavka 3. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. donosim

ODLUKU

o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj sa sjedištem u Sofiji

1. Osniva se Ambasada Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj sa sjedištem u Sofiji.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA 12-26/3-92.

Zagreb, 23. rujna 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.