Ukaz

NN 72/1992 (30.10.1992.), Ukaz

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novlne", broj 53/91) donosim

UKAZ

kojim se postavlja dr. PETAR ŠARČEVIĆ za izvanrednog i opunomoćenog arnbasadora Republike Hrvatske u Sjedinjenirn Američkim Državama.

Broj : PA 12-45/ 1-92.

Zagreb,14. rujna 1992.

predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.