Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Varšavi

NN 73/1992 (3.11.1992.), Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Varšavi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1: Ustava Republike Hrvatske i članka 10. stavka 3. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine". broj 53/91). na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. donosim

ODLUKU

o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Varšavi

1. Osniva se Ambasada Republike Hrvatske u Republici Poljskoj sa sjedištem u Varšavi.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA 12-25/2-92.

Zagreb, 27. listopada 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.