Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu

NN 81/1992 (30.11.1992.), Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. stavka 3. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu

1. Osniva se Ambasada Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama sa sjedištem u Washingtonu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA12-45/4-92.

Zagreb, 24. studenoga 1992. Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.